Traveling

Guest Post

Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym uczniowie, po zarejestrowaniu się na stronie konkursu, “internetowo” odpowiadają na 40 pytań w języku polskim i 40 pytań po angielsku. Pytania mają formę testu wielokrotnego wyboru, obejmującego takie dziedziny jak kultura, popkultura, historia, amerykański system polityczny, bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza, stosunki polsko-amerykańskie, system edukacji, geografia, “słynne cytaty”, sport. Liczbę prawidłowych odpowiedzi liczy komputer. 60 uczestników pierwszego etapu, którzy uzyskają najwięcej punktów zakwalifikuje się do drugiego etapu, który będzie polegał na napisaniu eseju (po polsku), na jeden z 15 tematów. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań w tej części zostaną przedstawione na stronie konkursu w momencie opublikowania tematów prac pisemnych. 15 autorów najlepszych esejów przejdzie do III etapu. Odbędzie się on w Collegium Civitas w Warszawie i będzie składał się z części pisemnej (testu) i części ustnej w języku angielskim. Część ustna będzie rozmową na jeden z tematów podanych na liście, która zostanie opublikowana w połowie stycznia.

30 (maksymalnie) autorów najlepiej ocenionych esejów zostanie zaproszonych na koszt Fundacji do Warszawy na trzydniowe spotkanie laureatów.

W programie między innymi spotkanie z dyplomatami amerykańskimi pracującymi w Warszawie, wykład związany z tematyką konkursu, wizyta w szkole amerykańskie i rozrywki kulturalne.

Wśród głównych nagród są dwa miesięczne staże: w dziale kulturalno-prasowym Ambasady Amerykańskiej i w American Chamber of Commerce w Warszawie, a także nagrody pieniężne. Więcej informacji na ten temat udostępnimy w listopadzie.

Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy i książki, przewidziane są również nagrody dla szkół, z których będzie najwięcej laureatów oraz nagrody specjalne m.in. za najciekawsze eseje.

Pytania do konkursu i tematy esejów układają wykładowcy Collegium Civitas, Ośrodka Studiów Amerykańskich, dyplomaci polscy i amerykańscy w Warszawie i w Waszyngtonie oraz członkowie Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.

Cel, jaki stawiają sobie organizatorzy, to pogłębienie wiedzy polskiej młodzieży o Stanach Zjednoczonych oraz promowanie Internetu jako środka komunikacji i narzędzia do poszukiwania informacji.