Schooling

Nagrody dla uczestników i zwycięzców

Popatrzcie na relacje i doświadczenia, które uzyskali zwycięzcy z ostatnich lat: Adam (pobierz PDF) i Oliwia (pobierz PDF).

Komisja konkursowa, która wyłoni zwycięzców, będzie składała się z naszych ekspertów: amerykanistów, przedstawicieli Fundacji Wspomagania Wsi i Ambasady USA. Poza dobrymi wynikami testu i wypowiedzi ustnej w języku angielskim na zadany temat, kandydaci będą oceniani także pod kątem umiejętności komunikacyjnych.

Laureat pierwszej nagrody zostanie zaproszony w ramach Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Program na trzytygodniowe letnie seminarium młodzieżowe Benjamin Franklin Transatlantic Summer Institutes do Stanów Zjednoczonych. Koszt przelotu i uczestnictwa w całości poniosą Ambasada Amerykańska oraz Fundacja Wspomagania Wsi. Organizatorzy programu ustalili ramy wiekowe: 1 lipca 2013 uczestnik musi mieć nie mniej niż 16 i nie więcej niż 18 lat. Ograniczenie dotyczy tylko tej nagrody, pozostałe dostępne są dla wszystkich uczestników.

Kolejne nagrody to trzy indeksy na studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Jedynym dodatkowym warunkiem jest zdana matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym z wynikiem minimum 50% (aby można było przyjąć, że dana osoba poradzi sobie ze studiami po angielsku).
Więcej informacji na temat programu studiów: http://www.asc.uw.edu.pl/programs/ba_program_pl.html.

W trzecim etapie konkursu członkowie komisji wyłonią także osobę, która odbędzie miesięczny staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Warszawie. Stażysta dostanie też nagrodę pieniężną wysokości 1500zł na dofinansowanie kosztów utrzymania w Warszawie.

Autorów najlepszych esejów (maksymalnie 30 osób) zaprosimy do Warszawy na 3 dni (wszelkie koszty, w tym m. in. koszty podróży, noclegów i wyżywienia ponosi Fundacja). Przygotujemy dla laureatów program kulturalny. Na spotkaniu w Warszawie omówimy wyniki konkursu a następnie przystąpimy do uroczystego rozdania dyplomów i nagród książkowych. Laureaci zostaną ponadto zaproszeni na spotkanie do Ambasady USA, gdzie wysłuchają przygotowanych przez pracowników prezentacji, związanych z tematem konkursu.

Przewidziane są również nagrody książkowe dla szkół, z których będą pochodzili zwycięzcy