Schooling

Nagrody dla uczestników i zwycięzców

Popatrzcie na relacje i doświadczenia, które uzyskali zwycięzcy z ostatnich lat: Adam (pobierz PDF) i Oliwia (pobierz PDF).

Komisja konkursowa, która wyłoni zwycięzców, będzie składała się z naszych ekspertów: amerykanistów, przedstawicieli Fundacji Wspomagania Wsi i Ambasady USA. Poza dobrymi wynikami testu i wypowiedzi ustnej w języku angielskim na zadany temat, kandydaci będą oceniani także pod kątem umiejętności komunikacyjnych.

Laureat pierwszej nagrody zostanie zaproszony w ramach Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Program na trzytygodniowe letnie seminarium młodzieżowe Benjamin Franklin Transatlantic Summer Institutes do Stanów Zjednoczonych. Koszt przelotu i uczestnictwa w całości poniosą Ambasada Amerykańska oraz Fundacja Wspomagania Wsi. Organizatorzy programu ustalili ramy wiekowe: 1 lipca 2013 uczestnik musi mieć nie mniej niż 16 i nie więcej niż 18 lat. Ograniczenie dotyczy tylko tej nagrody, pozostałe dostępne są dla wszystkich uczestników.

Kolejne nagrody to trzy indeksy na studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Jedynym dodatkowym warunkiem jest zdana matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym z wynikiem minimum 50% (aby można było przyjąć, że dana osoba poradzi sobie ze studiami po angielsku).
Więcej informacji na temat programu studiów: http://www.asc.uw.edu.pl/programs/ba_program_pl.html.

W trzecim etapie konkursu członkowie komisji wyłonią także osobę, która odbędzie miesięczny staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Warszawie. Stażysta dostanie też nagrodę pieniężną wysokości 1500zł na dofinansowanie kosztów utrzymania w Warszawie.

Autorów najlepszych esejów (maksymalnie 30 osób) zaprosimy do Warszawy na 3 dni (wszelkie koszty, w tym m. in. koszty podróży, noclegów i wyżywienia ponosi Fundacja). Przygotujemy dla laureatów program kulturalny. Na spotkaniu w Warszawie omówimy wyniki konkursu a następnie przystąpimy do uroczystego rozdania dyplomów i nagród książkowych. Laureaci zostaną ponadto zaproszeni na spotkanie do Ambasady USA, gdzie wysłuchają przygotowanych przez pracowników prezentacji, związanych z tematem konkursu.

Przewidziane są również nagrody książkowe dla szkół, z których będą pochodzili zwycięzcy

Traveling

Guest Post

Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym uczniowie, po zarejestrowaniu się na stronie konkursu, “internetowo” odpowiadają na 40 pytań w języku polskim i 40 pytań po angielsku. Pytania mają formę testu wielokrotnego wyboru, obejmującego takie dziedziny jak kultura, popkultura, historia, amerykański system polityczny, bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza, stosunki polsko-amerykańskie, system edukacji, geografia, “słynne cytaty”, sport. Liczbę prawidłowych odpowiedzi liczy komputer. 60 uczestników pierwszego etapu, którzy uzyskają najwięcej punktów zakwalifikuje się do drugiego etapu, który będzie polegał na napisaniu eseju (po polsku), na jeden z 15 tematów. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań w tej części zostaną przedstawione na stronie konkursu w momencie opublikowania tematów prac pisemnych. 15 autorów najlepszych esejów przejdzie do III etapu. Odbędzie się on w Collegium Civitas w Warszawie i będzie składał się z części pisemnej (testu) i części ustnej w języku angielskim. Część ustna będzie rozmową na jeden z tematów podanych na liście, która zostanie opublikowana w połowie stycznia.

30 (maksymalnie) autorów najlepiej ocenionych esejów zostanie zaproszonych na koszt Fundacji do Warszawy na trzydniowe spotkanie laureatów.

W programie między innymi spotkanie z dyplomatami amerykańskimi pracującymi w Warszawie, wykład związany z tematyką konkursu, wizyta w szkole amerykańskie i rozrywki kulturalne.

Wśród głównych nagród są dwa miesięczne staże: w dziale kulturalno-prasowym Ambasady Amerykańskiej i w American Chamber of Commerce w Warszawie, a także nagrody pieniężne. Więcej informacji na ten temat udostępnimy w listopadzie.

Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy i książki, przewidziane są również nagrody dla szkół, z których będzie najwięcej laureatów oraz nagrody specjalne m.in. za najciekawsze eseje.

Pytania do konkursu i tematy esejów układają wykładowcy Collegium Civitas, Ośrodka Studiów Amerykańskich, dyplomaci polscy i amerykańscy w Warszawie i w Waszyngtonie oraz członkowie Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.

Cel, jaki stawiają sobie organizatorzy, to pogłębienie wiedzy polskiej młodzieży o Stanach Zjednoczonych oraz promowanie Internetu jako środka komunikacji i narzędzia do poszukiwania informacji.